Referat20100909

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmødet den 31. august

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Markus.

Tilstede

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:

Godkendelse af referat

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Sponsorater

Medlemstilgang

Internet

Opfinderforeningen

Økonomi

Status

Lokaler

Web

Arrangementer

Åbningsreception

  • Fadølsanlæg
  • Mad og drikke

Lær-at-lodde workshop

Evt

Nothing.

Opgaver

Personlige værktøjer