Referat20101007

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet kl 19:00 den 7. oktober

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Fremmøde

 • Tilstede: Flemming, Kasper, Helle, Mark
 • Afbud: Markus
 • MIA: Jacob, MP

Godkendelse af referat

Yah!

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Fra før:

  * Mark: OSAA under 18 -nothing yet...
    * Knejterne ville ikke med i første omgang, men de kigger måske forbi på loddeworkshoppen.
    * Kommunen ville måske ansætte en ungdomsmedarbejder til en aften om ugen, på time-basis.   
  * Mark: Hævning at løsøresum til 100K... fuck... gør det i morgen.. promise
    * Done?
  * Helle: Billeder / beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne. - nothing yet
  
  * Pedersen: Perl økonomi halløj!.. DO IT!.. DO IT NOW! :) - working on it... ca.

Fra sidst:

  * Flemming: Brugerinterface til at indsætte transaktioner - ikke rigtigt..
  * Flemming: Ringer til NKT --- no...
  * Kasper: Postkasse! , semi done. ikke hængt op endnu.
  * Kasper: laver layout til lodde-projekt. - i gang.
  * Flemming: laver små flyers til åbningsreceptionen. - næ..

Fra nu:

  * Pedersen tager kontakt til opfinderforeningen. - done, messe, mail, interesseret.
  * FF laver en doodle med tilmelding til spisning så vi ved lidt om hvor mange der skal bespises/bedrikkes - kører.. all is well.
  * ALLE: Helle kunne godt tænke sig input til hvad der ville være fedt at snakke om til åbningsreceptionen. Gør jer nogle tanker til næste gang.


Ikke muligt at løse endnu:

  * Nogen: Flytning af VPS - prerequisite: internets - 192.168.fail.fail ...
  * Nogen andre: TRAC! - prereq: flytning af VPS
  ** jacob har foreslået noget andet. Vi vender tilbage til punktet før udførelse/implementering af TRAC.


Åbningsreception

Helle - Jeg foreslår at vi Laver en side på osaa.dk med en samling af presseomtale

Helle - skal have fikset den lydfil fra P4

Billeder fra Jonas Krøyer

Der skal gøres noget med de billeder

Sponsorater

Medlemstilgang

Der er kun kommet et eneste nyt betalende medlem siden d. 21/9, faktisk er tilgangen løjet noget af.

Tilgangen i september har kun været 4 medlemmer, mod 10 i august og 12 i Juli.

Internet

Økonomi

Kontingent -14950 Lån -20788 Konto 21314

Egenkapital -14424

Lokaler

Helle - vi har fået et forslag om at have et skilt ude ved vejen.

Web

Forslag om http://presse.osaa.dk til pressemedelelser, højtopløslig grafik etc til medierne

Arrangementer

10.10.10

DTI-tur

Evt

Opgaver

Personlige værktøjer