Referat20101019

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til mini-bestyrelsesmødet kl ca. 19:00 den 19. oktober

SE TIDLIGERE REFERATER FOR FYLDESTGØRENDE LISTE OVER ULØSTE OPGAVER - Dette er et mini-møde

Indholdsfortegnelse

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:


Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat - som ikke kan vente til vi holder et rigtigt møde

  • Flemming: Brugerinterface til at indsætte transaktioner - ikke rigtigt..
  • Mark: layout til lodde projekt


  • Lækkert program!
    • Mini flyers: Done, skal distribueres grundigt!
    • A4 flyer: Brix?

Sponsorater

  • Århus kommune 2k
    • Logo + post når pengene går ind.
    • MEN PENGENE KOMMER IKKE FØR DE HAR FÅET KVITTERINGERNE! (hint: Mark har fået dem i PDF)
  • Magenta 2k4
    • Mark har sendt faktura, vi venter blot på pengene.
    • Vi har fået logo i SVG
  • INCUBA 5k
    • Vi mangler STADIG et logo på forsiden.

Arbejsweekend

  • Lørdag
    • Indkøb til skillevæg (Flemming + trailer).
    • Byg skillevæg.
      • Skellet
      • Gips+isolering
      • Spartel
  • Byg arbejdsbord i CNC rum
    • Genbrug af de faste borde der står ude på gangen til formålet.
  • Lørdag aften
    • Grill af noget godt
  • Søndag
    • Migrering til Arne
    • Kabling af netværk, hvis der er folk nok.

EVT

Personlige værktøjer