Referat20110616

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet tirsdag den 9. juni 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat

Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Ingen opgaver, udover at Helle skulle aftale et møde med Innovation Lab

Møde hos Innovation Lab

Status på beholdning

Medlemstilgang

Økonomi

Lokaler

Web

Bestyrelsessiden

Se den, og se at få den udfyldt!

Arrangementer

neXT

 • Find dato for stormøde, hvor vi kan diskutere vores stand
 • Inviter alle medlemmer medlemmer pr. mail til stormødet?
 • Helle eller Søren - mail ud til Ubuntu-medlemmer omkring hvad vi kan bidrage med.

Ansvarlig:

Hvad må der gøres

 • program deadline: dato
 • Forslag til foredragsholdere
 • der skal have et OK fra alle der kan snakke ASAP
 • foruden et ok må de gerne komme med en overskrift og en synopsis
 • Greeter :
 • Facebook event :
 • Blog post :
 • T3.osaa.dk redirect :
 • wiki + program :
 • Flyers :

CCC

Evt

Optimering af bestyrelsesmøder

Personlige værktøjer