Referat20111018

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet torsdag den 18. oktober 2011 kl 20:25

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Brix.

Valg af dirigent

Mark.


Fremmøde

  • Tilstede: Bertho, Brix, CazH, Mark, Flemming, Knud, pedersen
  • Afbud: Helle
  • MIA: n/a

Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde: Referat20111006


Siden sidst

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Done

...

Not Done

  • Manuel: klipper audio + video + slides sammen.
  • (John Doe): Auto-oprettelse af dagsordner, 2 uger før tid eller MediaWiki form-tingeling.
  • Helle: Twitter-integration med Wordpress
  • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg)
  • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
  • Flemming: FF skaffer telefon og meget billigt abonnement (FF har skaffet en telefon i mangel af en rigtig ringeklokke, FF arbejder videre med konceptet)

Tech Talk Tuesday

Everybody Knows Frank

Kommende arrangementer

Processing Workshop

Folkeuniversitets "Århundredets Festival"

World Robot Olympics

Økonomi

Medlemstilgang

Kommunalt tilskud

T³ video

Lokaler

Evt.

Personlige værktøjer