Referat20111103

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet torsdag den 3. november 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud: Helle
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat20111018

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Done

 • Brix har prikket til IT- og teknologiunderviserne på HTX i midtbyen

Not Done

 • Mark: Prikke til IHA
 • (John Doe): Prikke til Daimi
 • (John Doe): Prikke til IMV
 • (John Doe): Prikke til Alexandra Instituttet
 • Brix: klipper audio + video sammen
 • (John Doe): Auto-oprettelse af dagsordner, 2 uger før tid eller MediaWiki form-tingeling.
 • Helle: Twitter-integration med Wordpress
 • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg)
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming: FF skaffer telefon og meget billigt abonnement (FF har skaffet en telefon i mangel af en rigtig ringeklokke, FF arbejder videre med konceptet)
 • Overveje ansøgning om kommunal støtte i januar
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.

Siden sidst

Samarbejde med Hovedbiblioteket

World Robot Olympics

Tech Talk Tuesday, november

Kommende arrangementer

Processing Workshop

 • safeticket status:?
 • er ved at være klar, en sidste PR spurt...

Tech Talk Tuesday, december

Julefrokost

Introdag til tungt maskineri i OSAA

Økonomi

https://hal.osaa.dk/hal/admin/

Medlemstilgang

57 +1 (3 i overtræk)

Status

Egenkapital: 17626 efter faste udgifter.


Forslag om nye typer medlemskab

 • 500,-/år, mulighed for brug af materialer + udstyr ifølgeskab med andre (ingen nøglebrik)
 • 50,-/mdr. for unge på ungdomsuddannelser, samme vilkår som "normalt" betalende medlemmer

Lokaler

Status på projekter

PS venter på en masse komponenter som er bestilt og for det mestes vedkommende betalt.

Artikel til Incuba SP

Evt.

Foredrag på fredag

 • PHK
 • IMV - kunstner
Personlige værktøjer