Referat20111212

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet mandag den 12. december 2011 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Flemming har et keyboard.

Valg af dirigent

pedersen dirrigerer.


Fremmøde

 • Tilstede: Knud, Mark, pedersen, Flemming, Bertho, Svendev.
 • Afbud: Helle, CazH, Brix
 • MIA: n/a

Godkendelse af referat fra sidste møde

http://osaa.dk/wiki/index.php/Referat20111103

Godkendt.

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark: Prikke til IHA
 • Knud: Prikke til Datalogforeningen
 • Prikke til Alexandra Instituttet
 • Brix/Bertho: klipper audio + video sammen
 • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg)
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming: FF skaffer telefon og meget billigt abonnement (FF har skaffet en telefon i mangel af en rigtig ringeklokke, FF arbejder videre med konceptet)
 • Overveje ansøgning om kommunal støtte i januar
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.

Siden sidst

Tech Talk Tuesday, December

Det var ok, større program end planlagt.

Lange foredrag er ikke en god ide fordi det nemt bliver kedeligt for nogle tilhører.

Kommende arrangementer

Processing Workshop

Tech Talk Tuesday, Januar

Julefrokost

http://dx.osaa.dk

Introdag til tungt maskineri i OSAA

Brix følger op: Ikke før i foråret.

Økonomi

https://hal.osaa.dk/hal/admin/

Medlemstilgang

65 betalende medlemmer, 5 i overtræk.


Status

Net worth 20363.44

Lokaler

Status på projekter

PhotonSaw

Mekanik: Venter på Pest Danmark som nu fumler alle pakker bort. Elektronik: Venter på stumper fra Mouser + ELFA, print klar til Itead.

Metalsmeltesæt

Støbesættet er modtaget, vi venter på sikkerhedsudstyret.

Evt.

 1. Hacking for humanity.
Personlige værktøjer