Referat20120110

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden og referat til bestyrelsesmødet tirsdag den 10. januar 2012 kl 19:00

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Valg af dirigent

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

[1]

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark: Prikke til IHA
 • Knud: Prikke til Datalogforeningen
 • Prikke til Alexandra Instituttet
 • Knud: Hacking for Humanity
 • Brix: Tungt maskineri arrangement
 • Brix/Bertho: klipper audio + video sammen
 • Brix + Mark: Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg)
 • Flemming: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming: FF skaffer telefon og meget billigt abonnement (FF har skaffet en telefon i mangel af en rigtig ringeklokke, FF arbejder videre med konceptet)
 • Overveje ansøgning om kommunal støtte i januar
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • pedersen: Undersøgelse af tilfredshed med processing workshop

Siden sidst

Tech Talk Tuesday, Januar

Kommende arrangementer

Tech Talk Workshop

Processing Workshop Live

Evt. til Marts

Tech Talk Tuesday

Julefrokost

Økonomi

https://hal.osaa.dk/hal/admin/

Medlemstilgang

Status

Lokaler

Status på projekter

PhotonSaw

Metalsmeltesæt

Evt.

Personlige værktøjer