Referat20120602

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsordenen til generalforsamlingen er bestemt af vedtægterne, jf: http://osaa.dk/wiki/index.php/Vedt%C3%A6gter#.C2.A7_4_GENERALFORSAMLINGER

Indholdsfortegnelse

Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere.

Følgende skal vælges: Referent: Flemming Ordstyrer: pedersen Stemmetæller 1: Brian Stemmetæller 2: Rune

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Se: http://osaa.dk/wiki/index.php/Referat20120424


Formandens beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Mark viser fine piecharts, der viser indtægter og udgifter, 59% er gået til husleje, totalerne vil blive vedhæftet som pdf.

Brian tilføjer at man skal være mere påpasselig med kvitteringer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Behandling af eksklusionssager.

Der har ikke været nogen.

Valg af bestyrelse.

Følgende stiller op frivilligt

  • Asbjørn Brask
  • Jacob Pedersen
  • Henrik Brix
  • Mark Moore
  • Flemming Frandsen
  • Knud
  • Carsten Agger

Ingen medlemmer ønskede afstemning, så dette blev den valgte bestyrelse.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Personlige værktøjer