Referat20120705

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 5. juli 2012 kl. 19:00 sharp-ish

Indholdsfortegnelse

Formalia

Valg af referent

Flemming blev den.


Valg af dirigent

pedersen klokker

Fremmøde

 • Tilstede: pedersen, atbrask, knud, brix, flemming, agger.
 • Afbud: Mark
 • MIA: N/A

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark/Brix Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg) -SO not done. - Der er snak om at 3D-printe en stencil for at undgå "stencil bridges" og gøre det til en ting = mere publicity til magenta som kompensation for den umenneskelige tid det har taget so far.
 • Brix: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • Brix skriver en standardtekst, den kan mark bruge til at spørge om hvorfor folk melder sig ud
 • Status for februar endnu ikke afholdt, Brix er tovholder
 • Brandtæpper, CO2-slukker, Vandtågeslukker, Brix sender et oplæg + prisoverslag til mailinglisten
 • Der bør være et opslag omkring brandfare ved ikke at låse mindst én af terassedørene op

Opgaver i forbindelse med ny bestyrelse

 • SSH-adgang til bo.osaa.dk (FF)
 • Google Docs-adgang (FF)

Will not be done

 • N/A

Done

 • Vi mangler et ur til at tælle ned - og holde styr på taletid til T3 (Asbjørn)
 • Opdatering af email-alias (pedersen)
 • Oprettelse af nye alias'er (pedersen)
 • Blog-adgang (Mark) (Done)
 • Opdatering af bestyrelsessiden på osaa.dk (Mark) (Done)
 • HAL-adminrettigheder (Mark)
 • GitHub (Brix) (Done)


Siden sidst

Tech Talk Tuesday, Juli

 • Det var vældig godt arrangeret, men det blev annonceret lidt sent.
 • Der var en del nye folk og ellers et godt fremmøde.
 • Uret var en fantastisk god ide og havde en god virkning.


Kommende arrangementer

T³: Tech Talk Tuesday 7/8

 • Tovholder: Flemming
 • Deadline for program: 24/7

Mulige Talere

 • (? min) hammertone.com? Mark har sendt en mail, uden respons
 • (30 min) Lower-bound for DB-access? Knud er kontaktperson
 • (? min) Everybody knows frank, Brix mailer
 • (? min) SDR og ander radio sjov, Rune et. al.
 • (15 min) Stateofmake, Esben.

Samarbejde med Hovedbiblioteket

Der er kommet en årsberetning, som web app. whoo!

Kommunikation

Gerne via IP, ikke Skyline

Brix configger 4G nu.


Økonomi

 • Egenkapitalen er 36517, dog før betaling af regninger.
 • Der er 64 betalende medlemmer, dog 4 i restance.
 • Der er 3 nye medlemmer.


Status på varebeholdning

Vi har hvad vi skal have.


Nye lokaler

 • pedersen lægger ud for et hus, min 350 m² i 3 plan.

Evt.

Flemming

 • OSAA har en adwords campaign.

Knud

 • Høstfest, med oprydning.

Brix

 • Kan finde nogle fine reoler til nul kr, gerne dybere end dem vi har i forvejen.

Esben

 • Mememaker kassen trænger til opdating, evt. via en vending machine.
Personlige værktøjer