Referat20120906

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 6. september 2012 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent: Flemming
 • Valg af dirigent: Brix

Fremmøde

 • Tilstede: Brix, Atbrask, pedersen, Flemming, Knud, svend-ev, Rune
 • Afbud: Agger, Mark
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark/Brix Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg) -SO not done. - Der er snak om at 3D-printe en stencil for at undgå "stencil bridges" og gøre det til en ting = mere publicity til magenta som kompensation for den umenneskelige tid det har taget so far.
 • Brix: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • Status for februar endnu ikke afholdt, Brix er tovholder

Opgaver i forbindelse med ny bestyrelse

 • SSH-adgang til bo.osaa.dk (FF)

Will not be done

 • N/A

Done

 • Brix skriver en standardtekst, den kan mark bruge til at spørge om hvorfor folk melder sig ud
 • Der bør være et opslag omkring brandfare ved ikke at låse mindst én af terassedørene op (Brix)
 • Brandtæpper, CO2-slukker, Vandtågeslukker, Brix sender et oplæg + prisoverslag til mailinglisten

Siden sidst

Tech Talk Tuesday, september

Godt program, fin blanding af emner og med god feedback.

Folk gik for meget over tiden, uret bør gøre lidt mere væsen af sig.

Kommende arrangementer

T³: Tech Talk Tuesday, oktober

 • Tovholder:
 • Deadline for program:

Mulige Talere

 • Robot asbjørn: HD recovery.
 •  ?: TRSAC

Samarbejde med Hovedbiblioteket

Økonomi

Status på varebeholdning

Indkøb af brandbekæmpelsesudstyr

 • Vores nuværende pulverslukker er fin til at slukke brand i møbler, tekstiler osv. - men ikke videre optimal til slukning af ild i elektronik, grill osv.

Projektforslag

 • Mark kunne godt tænke sig at male et af toiletterne med "selvlysende" maling, og stille en 405nm LASER til rådighed for de besørgende. 48 timers reglen er (næsten) udløbet, og der er kommet overvejende positiv tilbagemelding på idéen. ÉN har forbehold, Overvej disse før der tages stilling. LINK TIL TRÅD PÅ GOOGLE GROUPS


Evt.

Personlige værktøjer