Referat20121004

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
Brix (diskussion | bidrag)
(Tilføj initiel dagsorden)
Gå til næste ændring →

Versionen fra 24. sep 2012, 22:59

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 4. oktober 2012 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent:
 • Valg af dirigent:

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opfølgning på opgaver fra seneste referat

Not Done

 • Mark/Brix Magenta logo skal på væggen: stencil (magenta.svg) -SO not done. - Der er snak om at 3D-printe en stencil for at undgå "stencil bridges" og gøre det til en ting = mere publicity til magenta som kompensation for den umenneskelige tid det har taget so far.
 • Brix: skal lege "fetch the ball" med den resulterende tarbølle fra MySQL-backup
 • Flemming har kigget på at skifte til OpenID-logins via HAL, så vi kan få single-signon i diverse OSAA websites.
 • Status for februar endnu ikke afholdt, Brix er tovholder
 • Svend-ev: Trykflasker fjernes ved brand skilte + 3 stk. brandtæpper.
 • Brix: Køber en Erhvervspakke fra Falck - med bl.a. en CO2-slukker: http://webshop.falck.com/erhverv/brandslukkere?gclid=CP6h0IXK-K8CFQQMtAodXhBkFg

Opgaver i forbindelse med ny bestyrelse

 • SSH-adgang til bo.osaa.dk (FF)

Will not be done

Done

Siden sidst

Tech Talk Tuesday, oktober

Kommende arrangementer

T³: Tech Talk Tuesday, 6. november

 • Tovholder:
 • Deadline for program:

Mulige Talere

Samarbejde med Hovedbiblioteket

 • Workshop i Odense d. 29. oktober
 • Networking-aftenener i efteråret

Økonomi

Status på varebeholdning

Indkøb af lysstofrør=

Evt.

Personlige værktøjer