Referat20130521

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Formandens beretning.)
(Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.)
Linje 18: Linje 18:
== Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. ==
== Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. ==
 +
 +
* Mark fremlagde regnskabet.
 +
* Vi har haft en tilvækst i formuen på ca. 25000
 +
* Der blev spurgt til hvad de ca. 7000 kr i udgifter, der ligger ud over huslejen går til, forsiking og lysstofrør blev nævnt som de store poster.
 +
* Vi diskuterede vores om forsikring dækker alt vi ejer og Bertho ønskede sig at vi reviderer dækningen snarrest.
 +
* Flere ønsker sig en kontoplan så det er nemmere for folk at vurdere regnskabet.
 +
* Generalforsamlingen godkender regnskabet under forbehold for at der offentliggøres et rigtigt regnskab inden 2/6.
 +
* Afstemningen ved håndsoprækning var engenstemmig for betinget godkendelse.
== Behandling af indkommende forslag. ==
== Behandling af indkommende forslag. ==

Versionen fra 21. maj 2013, 17:52

Dagsordenen til generalforsamlingen er bestemt af vedtægterne, jf: http://osaa.dk/wiki/index.php/Vedt%C3%A6gter#.C2.A7_4_GENERALFORSAMLINGER

Indholdsfortegnelse

Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere.

Følgende skal vælges: Referent: Flemming er valgt. Ordstyrer: Brian er valgt. Stemmetæller 1: Rune Stemmetæller 2: Paul

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Formandens beretning.

  • Bliver snart pastet her.
  • Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen, uden kommentarer.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  • Mark fremlagde regnskabet.
  • Vi har haft en tilvækst i formuen på ca. 25000
  • Der blev spurgt til hvad de ca. 7000 kr i udgifter, der ligger ud over huslejen går til, forsiking og lysstofrør blev nævnt som de store poster.
  • Vi diskuterede vores om forsikring dækker alt vi ejer og Bertho ønskede sig at vi reviderer dækningen snarrest.
  • Flere ønsker sig en kontoplan så det er nemmere for folk at vurdere regnskabet.
  • Generalforsamlingen godkender regnskabet under forbehold for at der offentliggøres et rigtigt regnskab inden 2/6.
  • Afstemningen ved håndsoprækning var engenstemmig for betinget godkendelse.

Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Behandling af eksklusionssager.

Der har ikke været nogen.

Valg af bestyrelse.

Ingen medlemmer ønskede afstemning, så dette blev den valgte bestyrelse.

Valg af revisor.

Brian modtager valget.

Eventuelt.

Personlige værktøjer