Referat20130521

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsordenen til generalforsamlingen er bestemt af vedtægterne, jf: http://osaa.dk/wiki/index.php/Vedt%C3%A6gter#.C2.A7_4_GENERALFORSAMLINGER

Indholdsfortegnelse

Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere.

Følgende skal vælges: Referent: Flemming er valgt. Ordstyrer: Brian er valgt. Stemmetæller 1: Rune Stemmetæller 2: Paul

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Formandens beretning.

 • Bliver snart pastet her.
 • Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen, uden kommentarer.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 • Mark fremlagde regnskabet.
 • Vi har haft en tilvækst i formuen på ca. 25000
 • Der blev spurgt til hvad de ca. 7000 kr i udgifter, der ligger ud over huslejen går til, forsiking og lysstofrør blev nævnt som de store poster.
 • Vi diskuterede vores om forsikring dækker alt vi ejer og Bertho ønskede sig at vi reviderer dækningen snarrest.
 • Flere ønsker sig en kontoplan så det er nemmere for folk at vurdere regnskabet.
 • Generalforsamlingen godkender regnskabet under forbehold for at der offentliggøres et rigtigt regnskab inden 2/6.
 • Afstemningen ved håndsoprækning var engenstemmig for betinget godkendelse.

Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Behandling af eksklusionssager.

Der har ikke været nogen.

Valg af bestyrelse.

 • Følgende genopstiller: pedersen, Agger, Mark, Flemming, Brix
 • Følgende opstiller til valg: Bertho, Mads Westergreen.
 • Bestyrelsen blev valgt af en enig generalforsamling.

Valg af revisor.

Brian modtager valget.

Eventuelt.

Personlige værktøjer