Referat20130924

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Tilføj wikificeret udgave af referatet fra XGF)
m (Tilføj link til slides)
 
Linje 1: Linje 1:
-
Ekstraordinær generalforsamling i Open Space Aarhus d. 24. september 2013 kl. 19:00 - 20:15 i foreningens lokaler på Bryggervej.
+
Ekstraordinær generalforsamling i Open Space Aarhus d. 24. september 2013 kl. 19:00 - 20:15 i foreningens lokaler på Bryggervej ([[Media:XGF_2013-09-24.pdf|slides]]).
= Ordstyrer, referent og to stemmetællere =
= Ordstyrer, referent og to stemmetællere =

Nuværende version fra 25. sep 2013, 20:50

Ekstraordinær generalforsamling i Open Space Aarhus d. 24. september 2013 kl. 19:00 - 20:15 i foreningens lokaler på Bryggervej (slides).

Indholdsfortegnelse

Ordstyrer, referent og to stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Rune Broberg som ordstyrer, Rune modtager valget. Bestyrelsen foreslår Anders Christensen som ordstyrer, Anders modtager valget. Paul Martin og Morten Nisker vælges som stemmetællere.

Ordstyrer konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, med mindst to ugers varsel, denne er indkaldt med 3 ugers varsel. Betalende medlemmer der har været medlem i 14 dage har stemmeret.

Præsentation af Katrinebjergvej 105 v. Henrik Brix Andersen m. tilhørende slides og gennemgang af lokalerne og mulighederne

Lejemålet er i udgangspunkt et 5 årigt lejemål med mulighed for forlængelse, vi skal betale for 180 m2, huslejen er 544 pr m2 pr år, eller 10.200 pr. md inkl. aconto.

Depositum er kr. 25.312,50

Gennemgang af lejekontrakt

  • Ønske om tilføjelse af hackerspace i anvendelse af det lejede.
  • Spørgsmål til behovet for at få malet lokalerne, der er ingen prisforskel for osaa, så de kan lige så godt sætte det i stand
  • Spørgsmål til etablering af tekøkken - vi vil gerne etablere et hvis udlejer vil lade os gøre det.
  • Vil udlejer udskifte hoveddøren(?)
  • Spørgsmål til flugtveje fra lejemålet

Budget

Budget, I

Bestyrelsens bedste bud på husleje for Katrinebjergvej 105 er DKK 10.200 pr md inkl. drift, aconto og moms.

Depositum er 25.312,50.

Foreningen har pt yderligere faste omkostninger for ca. kr. 7000 om året eller ca kr 600 om året.

Foreningen råder over ca. DKK 72.000 på kontoen.

Budget, II

Der afsættes kr. 1800 i stedet for de kr. 600 til faste udgifter/aconto

Break-even er 60 betalende medlemmer, ved et kontingent på kr. 200 pr. md.

Budget, III

Bestyrelsen frygter at et kontingent højere end kr. 200 pr. md vil kunne skræmme folk væk.

Bestyrelsen fremlægger et regnestykke ved at fortsætte med uændret kontingent frem til næste generalforsamling, dette vil spise kr. 20.000 af foreningens formue.

Alternativt kan 20 nye medlemmer betyde at en kontingentstigning kan undlades.

Kontingent

Kontingent, forslag I

Forslagsstiller: Bestyrelsen Medlemskontingent på kr. 200 pr. md frem til ordinær generalforsamling i maj 2014

Medlemskontingent på kr. 100 pr. md for studerende med gyldigt studiekort, frem til ordinær generalforsamling i maj 2014.

Der stilles spørgsmål til hvor mange af foreningens medlemmer der vil skifte til studiemedlemskab, blandt de fremmødte er der tale om ca 1, ligesom der er ca. 1. der vil melde sig ind som studerende.

Bestyrelsens forventning er at det generelt vil give flere betalende medlemmer.

Kontingent, forslag II

Forslagsstiller: Morten Nisker Toppenberg

Samme muligheder som forslag I.

Prøveperiode med lavt kontingent på kr. 100 pr. md. for de første tre måneder, og derefter overgår man til almindeligt kontingent.

Der argumenteres for at kr. 100 er en lavere tærskel at komme over end kr. 200, men det samme som for studerende.

Der udtrykkes bekymring for de administrative byrder ved håndteringen af skift af medlemstype efter en periode.

Mark foreslår pause efter punkt 4, Mark fik ikke bevilget pause.

Afstemning

1. Flytning til katrinebjergvej 105

Punktet er enstemmigt vedtaget af samtlige fremmødte.

2. Budget

Punktet er enstemmigt vedtaget af samtlige fremmødte.

3. Kontingentfastsættelse, forslag I

Punktet er enstemmigt vedtaget af samtlige fremmødte.

4. Kontingentfastsættelse, udvidelse fra forslag II

Forslaget er forkastet af generalforsamlingen med stort flertal imod.

Eventuelt

  • Det foreslås at der planlægges flytning i god tid, herunder nedpakning af lokalernes indhold
    • Bestyrelsens lægger en slagplan for hele flytteprocessen.
  • Der luftes bekymring for plads til T3 i lokalerne, men bestyrelsen har en plan for at finde plads til det.
Personlige værktøjer