Referat20131112

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud:
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

Skrotlab på Hovedbiblioteket

Stormøde i Datalogforeningen

T³: Tech Talk Tuesday november

Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, december

  • Dato: 3. december
  • Tovholder:
  • Deadline for program: 19. november 2013

LibreOffice-konference

agger siger:

  • Der er tanker om at afholde næste års LibreOffice-konference i Århus
  • Jeg er blevet spurgt, om vi vil være med til det (hack night, som de altid har, kunne f.eks. være hos os)
  • Discuss.

Mini Maker Faire

Datalogforeningens Faglig Aften

Økonomi

  • Betalende medlemmer:
  • Egenkapital:

Nye lokaler

Oprydning og nedpakning

  • Vi mangler paller + rammer
  • Vi mangler palleløfter
  • Vi skal aftale dato for flytning
  • Vi skal leje lastbil
  • ...

Indkøb af kabelbakker?

Overvejelser i forbindelse med flytning

Følgende overvejelser dukkede op under oprydning og nedpakning søndag d. 27. oktober:

  • Vi bør overveje at sælge det værktøj/udstyr, vi ikke har brug for
    • Slagnøgle x 2 sælges
    • Elektrisk gevindskærer sælges
    • Lokkeværktøj sælges
    • Fadølsanlæg sælges
  • Vi skal overveje en ny husorden i forbindelse med overgang til non-flatrate strøm
    • Køleskab (Club-Mate køleskabet eller måske begge) skrottes og nyt køleskab med lavere energiforbrug købes brugt
  • Vi får formentligt behov for et parallelt adgangskontrolsystem til KBV105 og BV30 i december måned
Personlige værktøjer