Referat20140408

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Open Stack Hackathon)
 
(Versionssammenligningen medtager 5 mellemliggende versioner.)
Linje 2: Linje 2:
=Formalia=
=Formalia=
-
* Valg af referent:
+
* Valg af referent: Brix
-
* Valg af dirigent:
+
* Valg af dirigent: Brix
==Fremmøde==
==Fremmøde==
-
* Tilstede:
+
* Tilstede: Rune, Tim, Mathias, Anders, Flemming, Mark, Jesper, mikjaer, pedersen, rohde, Brix
-
* Afbud:
+
* Afbud: Westergreen, Agger
-
* MIA:
+
* MIA: Bertho
== Godkendelse af referat fra sidste møde ==
== Godkendelse af referat fra sidste møde ==
-
* [[Referat20140311]]:
+
* [[Referat20140311]]: Godkendt
=Siden sidst=
=Siden sidst=
-
==T³==
+
==T³ april==
* En stor tak til Rene for at planlægge
* En stor tak til Rene for at planlægge
 +
* Fornuftigt fremmøde
 +
* For lidt PR omkring sidste T3 på Facebook og Google+
 +
== Geocaching Event==
 +
* Boris og Maiken afholdte geocaching event i OSAA søndag d. 6. april
 +
* Der var ca. 50 deltagere
 +
* Der var mange deltagere, som var imponerede over vores lokaler - specielt interesserede i 3D-printere til fremstilling af geocaches
 +
* Dejligt at se, at der blev brugt så meget energi på at rydde op både før og efter arrangementet
 +
 +
== Make or Die ==
 +
* Mark og Brix deltog i Make or Die, som var en afslutning på Folkelab.dk projektet sammen med Hovedbiblioteket/Roskilde Bibliotek/Kulturministeriet
 +
* Sidste "rum" i Folkelab.dk er Mini Maker Faire i Aarhus d. 9. + 10. maj
= Kommende arrangementer =
= Kommende arrangementer =
== Tech Talk Tuesday, maj ==
== Tech Talk Tuesday, maj ==
-
* Dato: 10 maj? til MMF?
+
* Dato: 6. maj
-
* Tovholder:  
+
* Tovholder: Brix
-
* Deadline for program: 21. maj 2014
+
* Deadline for program: 21. april 2014
 +
 
 +
== Åbent hus for 3D-printergruppen ==
 +
* Det er d. 13. april kl. 14:00 til 17:00
 +
* Alle er velkomne!
 +
 
 +
== Photonsaw-hygge + Switch'n'Bitch ==
 +
* Det er d. 24. april kl. 19:00 til 21:30
 +
* Se mere andetsteds (Brix tilføjer link)
 +
 
 +
== Open Stack Hackathon ==
 +
* Det er d. 26. + 27. april
 +
* [[OpenStackHackathon|Se mere andetsteds]]
== Mini Maker Faire ==
== Mini Maker Faire ==
 +
* Det er stadig d. 9. + 10. maj
 +
* Mark, Westergreen og Flemming er tovholdere fra OSAA
 +
* Se mere på makerfaire.dk
 +
* Der mangler en one-liner, som man kan benytte til PR
 +
==Generalforsamling==
 +
* Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første halvår
 +
* Indkaldelse skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne
 +
* Vi skal snart have sat en dato og have sendt indkaldelse ud
 +
* Tidspunkt er fastsat til d. 20. maj kl. 19:00 til ca. 21:00
 +
* Brix skriver indkaldelse
 +
* Deadline for udsendelse af indkaldelse d. 6. maj kl. 19:00
= Økonomi =
= Økonomi =
 +
* Vi har 66 betalende medlemmer + 1 in spe og 8 betalende studiemedlemmer samt 320 gratist medlemmer
 +
* Bankkonto er på DKK 104.544,37, egenkapital er ca. DKK 70.000,- ikke fraregnet skyldig husleje (ca. DKK 22.000)
 +
* Vi har stadig udfordringer med at få styr på huslejeopkrævningerne fra FEAS
= Lokaler =
= Lokaler =
-
==Udluftning til dirty room==
+
== Indretning og oprydning ==
-
* Rune vil gerne have dette punkt taget op.
+
* Jesper, Anders, Rune og Mikjaer finder på et forslag til omorganisering af Main Room
-
 
+
* Gode ideer til nyindretning modtages gerne på mailinglisten
 +
* Rod ved døren og rod på rullebordene skal afskaffes
 +
* Der mangler labels på hylder/billeder af hvor ting skal være på plads
 +
* En mulighed kunne være faste oprydningsdage/aftener - med skemalagte opgaver
== Indkøb ==
== Indkøb ==
 +
* Vi mangler spjæld mv. til udsugning i Dirty room (Rune undersøger behov)
 +
* Vi mangler spirorør + fittings + spjæld til Elektronikrummet (Tim undersøger behov, Flemming køber ind)
 +
* Vi mangler affaldsposeholder + poser til toiletter (Anders køber ind)
 +
* Vi mangler 2 stk. affaldsposeholdere på hjul til store affaldssække (Anders køber ind)
 +
* Solafskærmning til vinduerne (Tim er tovholder)
== Afskaffelse ==
== Afskaffelse ==
 +
* Flemming har påbegyndt en kasse til "Ejerløst rod", hvor man kan finde sit rod, når man har "glemt" at rydde op på bordet efter sig
= Evt. =
= Evt. =
 +
== Rune ==
 +
* Rune har fremsendt et par ændringsforslag til vedtægterne til bestyrelsen, bestyrelsen bakker op
 +
* Rune fremsender revideret (lodtrækning ved stemmelighed) forslag til mailing listen
 +
 +
== Jesper ==
 +
* Hvad er kravet til limbohylden?
 +
* Ideen er at hvis man støder på et stykke "ragelse" i spacet, kan man placere det på limbohylden - hvor andre så kan klunse det inden det ryger ud
 +
* Vi mangler en beskrivelse til væggen ved limbohylden
 +
== Tim ==
 +
* Farligt værktøj bør begrænses med RFID-lås(?)
 +
** Der er umiddelbart større tilslutning til at lave mere skiltning, kørekort og instruktioner end at begrænse udstyr med RFID
[[Category:Referater]]
[[Category:Referater]]

Nuværende version fra 9. apr 2014, 07:24

Dagsorden til og referat af driftsmødet tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent: Brix
 • Valg af dirigent: Brix

Fremmøde

 • Tilstede: Rune, Tim, Mathias, Anders, Flemming, Mark, Jesper, mikjaer, pedersen, rohde, Brix
 • Afbud: Westergreen, Agger
 • MIA: Bertho

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

T³ april

 • En stor tak til Rene for at planlægge
 • Fornuftigt fremmøde
 • For lidt PR omkring sidste T3 på Facebook og Google+

Geocaching Event

 • Boris og Maiken afholdte geocaching event i OSAA søndag d. 6. april
 • Der var ca. 50 deltagere
 • Der var mange deltagere, som var imponerede over vores lokaler - specielt interesserede i 3D-printere til fremstilling af geocaches
 • Dejligt at se, at der blev brugt så meget energi på at rydde op både før og efter arrangementet

Make or Die

 • Mark og Brix deltog i Make or Die, som var en afslutning på Folkelab.dk projektet sammen med Hovedbiblioteket/Roskilde Bibliotek/Kulturministeriet
 • Sidste "rum" i Folkelab.dk er Mini Maker Faire i Aarhus d. 9. + 10. maj

Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, maj

 • Dato: 6. maj
 • Tovholder: Brix
 • Deadline for program: 21. april 2014

Åbent hus for 3D-printergruppen

 • Det er d. 13. april kl. 14:00 til 17:00
 • Alle er velkomne!

Photonsaw-hygge + Switch'n'Bitch

 • Det er d. 24. april kl. 19:00 til 21:30
 • Se mere andetsteds (Brix tilføjer link)

Open Stack Hackathon

Mini Maker Faire

 • Det er stadig d. 9. + 10. maj
 • Mark, Westergreen og Flemming er tovholdere fra OSAA
 • Se mere på makerfaire.dk
 • Der mangler en one-liner, som man kan benytte til PR

Generalforsamling

 • Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første halvår
 • Indkaldelse skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne
 • Vi skal snart have sat en dato og have sendt indkaldelse ud
 • Tidspunkt er fastsat til d. 20. maj kl. 19:00 til ca. 21:00
 • Brix skriver indkaldelse
 • Deadline for udsendelse af indkaldelse d. 6. maj kl. 19:00

Økonomi

 • Vi har 66 betalende medlemmer + 1 in spe og 8 betalende studiemedlemmer samt 320 gratist medlemmer
 • Bankkonto er på DKK 104.544,37, egenkapital er ca. DKK 70.000,- ikke fraregnet skyldig husleje (ca. DKK 22.000)
 • Vi har stadig udfordringer med at få styr på huslejeopkrævningerne fra FEAS

Lokaler

Indretning og oprydning

 • Jesper, Anders, Rune og Mikjaer finder på et forslag til omorganisering af Main Room
 • Gode ideer til nyindretning modtages gerne på mailinglisten
 • Rod ved døren og rod på rullebordene skal afskaffes
 • Der mangler labels på hylder/billeder af hvor ting skal være på plads
 • En mulighed kunne være faste oprydningsdage/aftener - med skemalagte opgaver

Indkøb

 • Vi mangler spjæld mv. til udsugning i Dirty room (Rune undersøger behov)
 • Vi mangler spirorør + fittings + spjæld til Elektronikrummet (Tim undersøger behov, Flemming køber ind)
 • Vi mangler affaldsposeholder + poser til toiletter (Anders køber ind)
 • Vi mangler 2 stk. affaldsposeholdere på hjul til store affaldssække (Anders køber ind)
 • Solafskærmning til vinduerne (Tim er tovholder)

Afskaffelse

 • Flemming har påbegyndt en kasse til "Ejerløst rod", hvor man kan finde sit rod, når man har "glemt" at rydde op på bordet efter sig

Evt.

Rune

 • Rune har fremsendt et par ændringsforslag til vedtægterne til bestyrelsen, bestyrelsen bakker op
 • Rune fremsender revideret (lodtrækning ved stemmelighed) forslag til mailing listen

Jesper

 • Hvad er kravet til limbohylden?
 • Ideen er at hvis man støder på et stykke "ragelse" i spacet, kan man placere det på limbohylden - hvor andre så kan klunse det inden det ryger ud
 • Vi mangler en beskrivelse til væggen ved limbohylden

Tim

 • Farligt værktøj bør begrænses med RFID-lås(?)
  • Der er umiddelbart større tilslutning til at lave mere skiltning, kørekort og instruktioner end at begrænse udstyr med RFID
Personlige værktøjer