Referat20140408

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til og referat af driftsmødet tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent:
 • Valg af dirigent:

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

 • En stor tak til Rene for at planlægge


Kommende arrangementer

Tech Talk Tuesday, maj

 • Dato: 10 maj? til MMF?
 • Tovholder:
 • Deadline for program: 21. maj 2014

Mini Maker Faire

Generalforsamling

 §4 GENERALFORSAMLINGER
  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.
  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første halvår.
  Stk. 2a. Indkaldelse skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Økonomi

Lokaler

Udluftning

 • Dirty room
 • Elektronikrummet

Vinduer

 • Persienner?

Indkøb

Afskaffelse

Evt.

Vedtægtsændringer

Rune har et par forslag.

Personlige værktøjer