Referat20140520

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning

Versionen fra 16. apr 2014, 09:59

Dagsordenen til generalforsamlingen er bestemt af vedtægterne, jf: http://osaa.dk/wiki/index.php/Vedt%C3%A6gter#.C2.A7_4_GENERALFORSAMLINGER

Indholdsfortegnelse

Valg af en ordstyrer, en referent og to stemmetællere

Følgende skal vælges:

  • Referent:
  • Ordstyrer:
  • Stemmetæller 1:
  • Stemmetæller 2:

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Formandens beretning

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Behandling af indkommende forslag

Behandling af eksklusionssager

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Eventuelt

Personlige værktøjer