Referat20140610

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Dagsorden til driftsmødet tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

 • Valg af referent:
 • Valg af dirigent:

Fremmøde

 • Tilstede:
 • Afbud:
 • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

 • T^3 - Tech Talk Tuesday i juni
 • S^3 - Steel Shelf Safari

Kommende arrangementer

 • T³ i juli.
  • Det er set før at arrangementet er aflyst pga. sommer.
  • Det kunne evt ske igen.

Økonomi

 • Status på beholdning af slik og drikkevarer (bedre overblik over om vi har svind?)

Medlemstilvækst/afgang

Indestående

Egenkapital

Udgifter siden sidst

 • Slikautomat (DKK 1850)

Indkøb

 • Hvad skal OSAA stå for, og hvad skal medlemmerne?
 • Indkøb af Club-Mate.
 • Indkøb af svejsegas?
 • Nye klistermærker. Robotto 8. jun 2014, 15:43 (UTC)

Lokaler

 • Mulighederne for udvidelse af OSAA's fysiske rammer

Evt.

Personlige værktøjer