Referat20140708

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Fremmøde)
(T³ August)
Linje 26: Linje 26:
== T³ August ==
== T³ August ==
-
* Tovholder: Anders/Mads
+
* Tovholder: Anders/Mads (Anders er på ferie til 3. august, måske andre vil hjælpe Mads?)
-
 
+
-
 
+
= Økonomi =
= Økonomi =

Versionen fra 7. jul 2014, 19:34

Dagsorden til driftsmødet tirsdag d. 08. juli 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud: Anders
  • MIA: N/A

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

Kommende arrangementer

Strategi møde

Stk. 2 Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde med fokus på strategi, økonomi og lignende to gange om året. 
På møderne behandles budget og regnskab. Til planlægning af disse kan nedsættes et udvalg


T³ August

  • Tovholder: Anders/Mads (Anders er på ferie til 3. august, måske andre vil hjælpe Mads?)

Økonomi

Medlemstilvækst/afgang

Indestående

Egenkapital

Udgifter siden sidst

Indkøb

Lokaler

Åben kommunikation

  • Forretningsorden skal være et udtryk for vores arbejds praksis, Pedersen 3. jul 2014, 10:41 (UTC) foreslår flg tilføjes
Åben kommunikation
Så vidt muligt det er praktisk muligt foretages kommunikation omkring drift via den offentlige epost liste.


Motivation

Jeg kan godt lide den åbne praksis og vil gerne have det som en del af vores arbejdsgrundlag. Jeg anser åbenhed som en grundpille i driften af Open Space Aarhus, på line med åbne driftsmøder og referater.

Det er muligt at det kan mudre for meget på epostlisten. Det kunne løses ved at oprette en seperat driftsliste, hvis probelemt skulle opstå.

Evt.

Personlige værktøjer