Referat20140812

Fra Open Space Aarhus

(Forskel mellem versioner)
Skift til: Navigation, Søgning
(Strategimøde)
Linje 7: Linje 7:
==Fremmøde==
==Fremmøde==
* Tilstede:
* Tilstede:
-
* Afbud:
+
* Afbud: Mads
* MIA:
* MIA:

Versionen fra 12. aug 2014, 10:43

Dagsorden til driftsmødet tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19:00.

Indholdsfortegnelse

Formalia

  • Valg af referent:
  • Valg af dirigent:

Fremmøde

  • Tilstede:
  • Afbud: Mads
  • MIA:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Siden sidst

Kommende arrangementer

Ludum Dare

T³ september

  • Tovholder:

Strategimøde

  • Lørdag d. 13. september 2014

Økonomi

Medlemstilvækst/afgang

Indestående

Egenkapital

Udgifter siden sidst

Indkøb

Lokaler

  • Radiofolket har spurgt til muligheden for at montere en lodret antenne på gavlen af bygningen. Det er sendt videre til FEAS der ikke er afvisende, men det kræver kommunal godkendelse at sætte en antenne op. Radiofolket er informeret om svaret.

Åben kommunikation

  • Nedenstående forslag omkring tilføjelse til vores forretningsorden er overført fra forrige driftsmøde:
 Åben kommunikation
 Kommunikation omkring drift af foreningen skal i videst muligt omfang ske via foreningens offentlige epostliste.

Evt.

Personlige værktøjer